ENTECO" je preduzeće koje se prvenstveno bavi izgradnjom poslovnih objekata i u okviru toga posebnu pažnju posvećuje benzinskim stanicama. Preduzeće je razvilo kompletan konsalting za ovu vrstu objekata, tako da je ponudilo tržištu iskustvo niza godina u vidu razvoja dizajna, projektovanja i izgradnje benzinskih stanica. Naročito u delu rada sa privatnim investitorima nastali su objekti koji su postavili standarde u pojedinim segmentima kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori.

konsalting1_mala

konsalting2_mala

konsalting3_mala

NALAZITE SE U: konsalting