Konkurentnost kompanije zavisi od strukture i kvalifikacija radne snage i njene sposobnosti da prihvata nova znanja i tehnologije.Zbog toga ENTECO posebnu pažnju poklanja usavršavanju zaposlenih. Interes pojedinaca i kompanija je stalno sticanje novih znanja. ENTECO obezbeduje danas zaposlenima posebnu podršku i pomoć u tom pogledu. Privlacenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova, upravljanje znanjem (kao i intelektualni kapital uopšte) je globalni fenomen, i ENTECO mu posvecuje posebnu pažnju. Uspeh ENTECO-a treba tražiti u kompetentnosti zaposlenih (što je njegov ljudski kapital), u dobroj unutrašnjoj organizaciji (organizacijski kapital). Stoga ENTECO raspolaže i upravlja svojim intelektualnim kapitalom u svim pojavnim oblicima, obuhvatajuci organizovano znanje, strucnost i kompetentnost svojih zaposlenih.

:: STRUČNI :: VREDNI :: POUZDANI

NALAZITE SE U: o nama posao i karijera