:: TEHNOLOGIJA SITING ::
PROSTORNA ČELIČNA REŠETKASTA KONSTRUKCIJA “SITING”

Standardna prostorna čelična rešetkasta konstrukcija SITING koristi se za noseće krovne konstrukcije industrijskih hala, izložbenih paviljona, sportskih dvorana, pokrivenih tribina stadiona, benzinskih i gasnih stanica, hipermarketa, parkirališta, displej i informacionih centara kao i drugih višenamenskih objekata. Konstrukcija SITING se proizvodi u modularnom sistemu sa pojasnim i dijagonalnim štapovima iste dužine. Na zahtev Investitora moguće je izvesti lučne forme prostorne rešetkaste konstrukcije. Čvorovi rešetke su proizvedeni od hladno oblikovanih limova debljine 6 do 8 mm. štapovi konstukcije su U preseka, formirani od hladno oblikovanog lima debljine 2-6 mm’. Dimenzije štapova i čvorova se određuju na osnovu statičkog proračuna i automatskog dimenzionisanja za zahtevane raspone i opterećenja koja zavise od lokalnih uslova mesta gradnje. Pri dimenzionisanju vrši se optimizacija dimenzija štapova, čvorova i veznih elemenata čime se dobija vrlo racionalna konstrukcija.

Prostorna konstrukcija SITING je sposobna da prima velika gravitaciona i horizontalna opterećenja. Zahvaljujući prostornom obliku, deformacije su znatno manje od deformacija linijskih konstrukcija. Osnovna tetraedarska forma omogućava slobodno arhitektonsko oblikovanje krovova sa promenom slobodne visine u pokrivenom prostoru. Krovni pokrivači na krovovima izgrađenim od konstrukcije SITING, su u skladu sa izborom arhitekte. Odvodnjavanje krovova rešava se naginjanjem krovne ravni, ili postavljanjem distancera i sekundarne konstrukcije za zahtevni nagib kao i kombinovano. Konstrukcija se proizvodi u osnovnom modulu 1,20 m’. Moguće modularne dimenzije se kreću od 0,90 m’ do 1,50 m’ što se definiše u fazi ugovaranja i projektovanja. Antikoroziona zaštita prostorne čelične rešetkaste konstrukcije SITING se obavlja hemijskim uklanjanjem korozije i kovarine, sa galvanskim cinkovanjem osnovnog materijala i nanošenjem boje elektrostatičkim putem sa pečenjem, što obezbeđuje vrlo efikasnu i dugotrajnu antikorozionu zaštitu konstrukcije. Ugovor za prostornu čeličnu rešetkastu konstrukciju SITING podrazumeva izradu kompletnog projekta konstrukcije sa detaljima oslanjanja, proizvodnju svih elemenata konstrukcije, antikorozivnu zaštitu, transport i montažu konstrukcije.


NALAZITE SE U: tehnologija